Privacyverklaring

We vinden de bescherming van persoonlijke gegevens van onze cliĆ«nten, medewerkers, bezoekers van de website en andere betrokkenen heel belangrijk. Severinus doet er alles aan om die gegevens zorgvuldig te behandelen. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. We verwerken alleen gegevens voor onze bedrijfsvoering; om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen voor betrokkenen. Tijdens een bezoek aan onze website kunnen we direct (via een verzoek aan jou) of indirect (je benadert ons) persoonsgegevens over jou verzamelen. We gebruiken de informatie die je aan ons geeft alleen om contact met je op te nemen of om je te informeren over Severinus. 

Rechten

Als je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je recht op inzage in die gegevens. Ook heb je het recht om deze gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verstrekking van jouw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Wil je dit doen? Stuur dan een e-mail met je naam en adres naar privacy@severinus.nl. We nemen je verzoek binnen vier weken in behandeling.  

Severinus verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als:

  • dat een eis van de wet is;
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Severinus en de verstrekker; 
  • dat noodzakelijk is voor gerechtelijke procedures; 
  • dat noodzakelijk is voor een accountantscontrole; 
  • de verstrekker schriftelijke toestemming hiervoor geeft.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites die via links met deze website zijn verbonden. Daarnaast heeft Severinus het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer regelmatig het meest actuele privacybeleid op onze website. Deze privacyverklaring geldt vanaf juli 2016.